23 de gen. 2018

CURS D'INSTAGRAM PER A EMPRESES

Amb més de 500 milions de comptes actius al dia, Instagram és una eina que ha cobrat molta importància a l'hora de gestionar la comunicació entre les organitzacions i els consumidors. Aquest curs pretén ensenyar a les empreses a usar l'aplicació de manera òptima per a connectar amb els seguidors i generar vendes.

Horari: de 15:00 a 16:30 hores

Lloc: sala de conferències de Fundació Caixa Rural Vila-real. Plaza de la Vila, 3, 12540 Vila-real (Castelló)

Durada total: 6 hores

Imparteix: Gaby Díaz, professional en el desenvolupament de llocs web, cursos i tendes online. 

Inscripció gratuïta: completa el següent formulari per a inscriure't en el curs

VILA-REAL COMPTARÀ AMB UNA NOVA LLANÇADORA D'OCUPACIÓ PER A FOMENTAR LA INSERCIÓ LABORAL DE 20 PERSONES

Fundació Santa Maria la Real, Fundació Telefònica i l'Ajuntament de Vila-real renoven la seua col·laboració per a impulsar al març la III Llançadora d'Ocupació de la ciutat. Per a açò, compten de nou amb el cofinançament del Fons Social Europeu, dins del programa operatiu POISES. 

La III Llançadora d'Ocupació de Vila-real començarà a funcionar al març i servirà per a ajudar a 20 persones en situació de desocupació a entrenar una nova cerca de treball en equip i comptar amb noves possibilitats d'inserció laboral. Per a açò, no es trobaran solss, sinó que comptaran amb l'ajuda i orientació de personal tècnic expert que els facilitarà noves eines de cerca i guiarà per a reforçar les seues competències i millorar la seua empleabilitat. 


Persones destinatàries

La nova llançadora estarà destinada majoritàriament a joves menors de 35 anys, degudament inscrits com a demandants d'ocupació. Si les 20 places no es cobreixen amb perfils d'aquestes edats, es reserva la possibilitat que cinc puguen destinar-se a persones de major edat, fins als 59 anys. 

Podran apuntar-se persones de qualsevol nivell formatiu (ESO, Formació Professional, Batxillerat, així com diplomatures o llicenciatures universitàries) i procedents de qualsevol sector laboral, tinguen o no experiència prèvia. 


Què faran en la Llançadora? 

Les persones que resulten seleccionades, es reuniran diversos dies a la setmana en locals cedits gratuïtament per l'Ajuntament. Amb la guia i orientació d'un tècnic especialitzat duran a terme diverses activitats per a optimitzar la seua cerca de treball: tallers d'autoconeixement i intel·ligència emocional, dinàmiques de comunicació, marca personal i cerca d'ocupació 2.0; entrenament d'entrevistes personals; elaboració de mapes d'empleabilitat i  visites a empreses. 

 “La llançadora no és un mer curs per a actualitzar el currículum. Tampoc és una agència de col·locació on donem treball als participants. És un programa intensiu de cinc mesos per a ajudar a persones aturades a activar i optimitzar la seua cerca de treball en el mercat actual, amb noves tècniques que els permeten guanyar confiança i seguretat en les entrevistes, i amb noves activitats que els acosten al teixit empresarial”, expliquen des de Fundació Santa Maria la Real. 


Eina eficaç

“Les llançadores són un projecte il·lusionant i innovador en el seu enfocament i en la seua aposta per entendre el treball col·lectiu com una manera de superar la situació de desocupació. Des de Fundació Telefònica recolzem aquesta iniciativa volent ser un agent multiplicador que potencie els seus bons resultats, ajudant a persones aturades a trobar el seu camí laboral”, agreguen des de Fundació Telefònica.


Termini d'inscripció

Les persones interessades a participar en el programa, de caràcter gratuït i voluntari, disposen fins al 21 de febrer de 2018 per a inscriure's a través de la web de Llançadores (http://www.lanzaderasdeempleo.es/formulario-de-inscripcion) o en format presencial, sol·licitant i presentant el formulari en el Registre General de l'Ajuntament de Vila-real, en horari de 8 a 14 hores. També podran consultar informació addicional en el telèfon 964 547 000.


Per tal d'ampliar aquesta informació:

Jaime García Prado
Comunicación Lanzaderas de Empleo
Fundación Santa María la Real – Sede de Madrid 
Tfno. 91 522 12 62 / 696 10 15 32


22 de gen. 2018

ANUNCIO DEL ACTA PROVISIONAL DE BAREMACIÓN DE LA SELECCIÓN DE TRABAJADORES DEL PROYECTO DE ITINERARIOS COOPERATIVOS PARA LA MEJORA PROFESIONAL Y PERSONAL

Publicat en la Seu electrònica l'anunci de l'acta provisional de baremació per a la selecció de treballadors del projecte d'itineraris cooperatius per a la millora professional i personal (POEJ)

ANUNCI DE LA BAREMACIÓ PROVISIONAL

17 de gen. 2018

AJUDES 2018 DESTINADES Al FOMENT DE LES COOPERATIVES I DE LES SOCIETATS LABORALS I DE L'OCUPACIÓ EN LES MATEIXES


Aquestes ajudes es concediran únicament a cooperatives i societats laborals, per a les actuacions que
detallem a continuació, sempre que es realitzen en centres de treball situats en el territori de la Comunitat Valenciana, amb independència del lloc del seu domicili social o del registre en què aquestes entitats figuren inscrites.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:

  1. Ajudes per a la incorporació de desempleats com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.
  2. Ajudes per a la realització d'inversions en cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.
  3. Ajudes per a la constitució d'una nova cooperativa o societat laboral per a l'exercici 2018. Economia social.
  4. Ajudes per a assistències tècniques a cooperatives i societats laborals per a l'exercici 2018. Economia social.


Les beneficiàries hauran de reunir els següents REQUISITS GENERALS:
  • Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la del seient de presentació en el registre públic corresponent, sempre que la inscripció es produïsca dins del termini de validesa d'aquest seient.
  • No estar en culpable en cap de les prohibicions arreplegades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i Seguretat Social.
  • No haver sigut sancionades, mitjançant resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtenir
  • subvencions.

Per a més informació podeu consultar els enllaços següents:

11 de gen. 2018

ANUNCIO DEL ACTA PROVISIONAL DE LA SELECCIÓN DE TRABAJADORES DEL PROYECTO DE ITINERARIOS COOPERATIVOS PARA LA MEJORA PROFESIONAL Y PERSONAL

Publicat en la Seu electrònica l'anunci de l'acta provisional de candidats admesos i exclosos per a la selecció de treballadors del projecte d'itineraris cooperatius per a la millora professional i personal (POEJ)

PERSONAL TÈCNIC