23 d’oct. 2017

oFERTA D'OCUPACIÓ - TREBALLADOR/-A SOCIAL 70%

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Grau superior en treball social
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: Coneixements i experiència en salut mental i/o atenció a persones amb dificultats o col·lectius en risc d'exclusió social Coneixements sobre Acompanyament Terapèutic Coneixements sobre filosofia de rehabilitació i treball comunitari Coneixements en recursos de la Xarxa Pública d'atenció a persones amb problemes de salut mental.
 • Característiques: Iniciativa i autonomia. Fiabilitat tècnica i personal. Treball en equip. Responsabilitat. Comunicació. Escolta. Professionalitat. Automotivació. Regulació emocional.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Treballador social per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Establir el nexe entre l'usuari i la comunitat. Recolzar, informar i intervenir amb l'usuari i la família per a facilitar el seu accés a prestacions, serveis o recursos comunitaris que milloren el seu desenvolupament personal i social, així com conèixer els recursos disponibles en la comunitat i l'entorn, promoure'ls i mobilitzar-los perquè els usuaris puguen formar part activa d'ells.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada parcial (24,5 hores a la setmana)
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Entre12.000 i 18.000 € brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 1
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org

OFERTA D'OCUPACIÓ - TERAPEUTA OCUPACIONAL 70%

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Grau en TERAPIA oCUPACIONAL
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: Coneixements i experiència en salut mental. Coneixements en Model d'Ocupació Humana. Coneixements de la Xarxa Pública de Salut Mental. Coneixements sobre filosofia de Rehabilitació Psicosocial. Coneixements d'instruments estandarditzats d'Avaluació. Permís de conduir i disponibilitat per a conduir cotxe d'empresa. Carnet de Manipulador d'Aliments/ a rebre en l'empresa
 • Característiques: Professionalitat, domini tècnic, escolta, claredat, regulació emocional, interès per aprendre, proactivitat, autonomia, treball en equip i planificació.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Terapeuta Ocupacional per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Millorar el nivell de funcionalitat de l'usuari en la seua vida diària, així com detectar interessos, motivacions, necessitats i potencialitats que li permeten ocupar diferents rols ocupacionals mantenint cert equilibri en els mateixos per a aconseguir una major integració familiar, laboral i comunitària. Per a açò el terapeuta ocupacional ha d'aportar les ajudes, suports i entrenaments necessaris per a millorar l'autonomia de l'usuari així com intervenir amb les famílies perquè participen activament en aquest procés de recuperació.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada parcial (24,5 hores a la setmana)
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Entre12.000 i 18.000 € brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 1
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org

OFERTA D'OCUPACIÓ - PSICÒLEG/-OGA 70%

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Grau en Psicologia
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: Coneixements i experiència en salut mental. Coneixements sobre filosofia de rehabilitació psicosocial. Coneixements i experiència en treball amb famílies. Coneixements i experiència en treball amb grups. Coneixements en recursos de la Xarxa Pública d'atenció a persones amb T.M.G. Permís de conduir i disponibilitat per a conduir cotxe d'empresa. Carnet de Manipulador d'Aliments/ a rebre en l'empresa
 • Característiques: Professionalitat, domini tècnic, escolta, claredat, regulació emocional, interès per aprendre, proactivitat, autonomia, treball en equip i planificació.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Psicòleg per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Augmentar els recursos psíquics de l'usuari i possibilitar el seu procés de recuperació i desenvolupament personal per a millorar el seu funcionament diari (social, laboral, familiar), la seua participació social i el seu nivell de benestar percebut. Millorar el coneixement i el maneig que ell i la seua família tenen de la malaltia i afavorir en l'usuari la creació d'un projecte vital i la presa de decisions. Analitzar la funcionalitat dels símptomes i valorar l'impacte que aquests tenen en la seua vida social, laboral o familiar, així com construir hipòtesi que ajuden a l'equip a integrar les diferents àrees i donar un sentit global a la intervenció tant de l'usuari com de la família, tot açò coneixent i respectant els seus ritmes.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada parcial (24,5 hores a la setmana)
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Entre12.000 i 18.000 € brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 1
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org

OFERTA D'OCUPACIÓ - EDUCADOR/-A

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Mínim requerit: Formació Professional de Grau Superior relacionat amb el camp social (Tècnic en Integració Social). Valorable altres estudis relacionats amb el camp social: Grau en Educació Social, Psicopedagogia...
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: 
 • Coneixements i experiència en salut mental i/o atenció a persones amb dificultats o col·lectius en risc d'exclusió social. Coneixements sobre Acompanyament Terapèutic. Coneixements sobre filosofia de rehabilitació i treball comunitari. Coneixements en recursos de la Xarxa Pública d'atenció a persones amb problemes de salut mental. Permís de conduir i disponibilitat per a conduir cotxe d'empresa. Carnet de Manipulador d'Aliments
 • Informàtica: Processador de textos, full de càlcul, nivell intermedi. Internet/correu electrònic, nivell avançat.
 • Característiques: Iniciativa y autonomía. Fiabilidad técnica y personal. Trabajo en equipo. Responsabilidad. Comunicación. Escucha. Profesionalidad. Automotivación. Regulación emocional.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Educador/-a per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Possibilitar la socialització i el desenvolupament personal dels usuaris millorant el seu nivell d'autonomia i de satisfacció percebuda així com afavorir la vinculació a recursos, centres, serveis o xarxes socials amb l'objectiu d'afavorir la seua integració social. L'educador ha d'oferir a l'usuari possibilitats d'interacció social i participació en la comunitat mitjançant el coneixement i ús de recursos sociocomunitarios d'oci i temps lliure. D'altra banda ha de recolzar i acompanyar a l'usuari mostrant especial sensibilitat a les seues necessitats i interessos.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada completa (torns matí, vesprada i cap de setmana)
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Entre12.000 i 18.000 € brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 4
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org

OFERTA D'OCUPACIÓ - EDUCADOR/-A 20%

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Mínim requerit: Formació Professional de Grau Superior relacionat amb el camp social (Tècnic en Integració Social). Valorable altres estudis relacionats amb el camp social: Grau en Educació Social, Psicopedagogia...
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: 
 • Coneixements i experiència en salut mental i/o atenció a persones amb dificultats o col·lectius en risc d'exclusió social. Coneixements sobre Acompanyament Terapèutic. Coneixements sobre filosofia de rehabilitació i treball comunitari. Coneixements en recursos de la Xarxa Pública d'atenció a persones amb problemes de salut mental. Permís de conduir i disponibilitat per a conduir cotxe d'empresa. Carnet de Manipulador d'Aliments
 • Informàtica: Processador de textos, full de càlcul, nivell intermedi. Internet/correu electrònic, nivell avançat.
 • Característiques: Iniciativa y autonomía. Fiabilidad técnica y personal. Trabajo en equipo. Responsabilidad. Comunicación. Escucha. Profesionalidad. Automotivación. Regulación emocional.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Educador/-a per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Possibilitar la socialització i el desenvolupament personal dels usuaris millorant el seu nivell d'autonomia i de satisfacció percebuda així com afavorir la vinculació a recursos, centres, serveis o xarxes socials amb l'objectiu d'afavorir la seua integració social. L'educador ha d'oferir a l'usuari possibilitats d'interacció social i participació en la comunitat mitjançant el coneixement i ús de recursos sociocomunitarios d'oci i temps lliure. D'altra banda ha de recolzar i acompanyar a l'usuari mostrant especial sensibilitat a les seues necessitats i interessos.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada parcial (7 hores a la setmana) 
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Fins a 12.000 brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 1
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org