23 d’oct. 2017

TALLER D'OCUPACIÓ 2017

ESPECIALITATS:

1- ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS SOCIALS- Codi SSCS0208
2- ACTIVITATS AUXILIARS D'AGRICULTURA - Codi AGAX0208

Nombre d'alumnes: 10 alumnes per especialitat. Total 20 alumnes
Duració del Taller: 12 mesos
Lloc d'impartició: Biblioteca Universitaria del Coneixement
Subvenció aprovada: 389.059,20€
Projecte total (inclosa aportació municipal): 412.635,07€
Data de començament prevista: 1 de desembre de 2017

QUÈ ÉS EL TALLER D’OCUPACIÓ

El SERVEF ha obert convocatòria per als programes mixtos d’ocupació-formació, Tallers d’Ocupació, segons la Ordre 11/2016, (DOCV 7832 del 20/07/2016).

L’ajuntament de Vila-real ha demanat la subvenció per poder començar un Taller d’Ocupació al 2017 amb dos grups,  per si s’aprovara aquest projecte per part de Conselleria vos avancem la informació perquè els interessats puguen fer ja al Servef la sol•licitud de participar en algun dels grups o dels dos.

El objecte del Taller és millorar l’ocupabilitat de les persones desempleades per mitjà de la realització d’obres o serveis d’interès general i/o social que possibiliten a l’alumne treballador la realització d’un treball efectiu per mitjà del contracte per a la formació i l’aprenentatge, que junt amb la formació professional per a l’ocupació rebuda, procure la seua qualificació professional i afavorisca la seua inserció laboral.

QUINA FORMACIÓ ES DONARIA

L’Ajuntament de Vila-real ha dissenyat dos grups de 10 alumnes cadascun.


 1. Activitats auxiliars d’agricultura (AGAX0208)
 2. Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208), Certificat de professionalitat.


DURACIÓ:

12 mesos, inici previst l’últim trimestre de 2017.

Per al grup 1, Activitats auxiliars d’agricultura (AGAX0208), comporta dos certificats de professionalitat. (Per continuar al segon cal aprovar el primer).

SALARI:

Els alumnes/treballadors tindran un contracte  per a la formació i l’aprenentatge amb el salari mínim interprofessional.

QUI I CÓM POT PARTICIPAR

REQUISITS:

 • Tindre vint-i-cinc anys o més.
 • Ser desempleat e Inscrits a l’Oficina d’Ocupació amb els seus estudis.
 • Per al grup 1. Activitats auxiliar d’agricultura no cal tindre estudis previs.
 • Per al grup 2. Atenció sociosanitària a persones dependents, cal tindre algun d’aquests títols: Graduat en Educació Secundari Obligatòria (ESO), Prova d’accés al Cicle Formatiu de grau mitjà, Certificat de professionalitat del mateix nivell, Certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família professional, Prova d’accés a la Universitat (PAU) per a major se 25 anys.
 • Complir els requisits establits  en la normativa d'aplicació per a formalitzar un contracte per a la formació i l'aprenentatge.


QUÈ CAL FER?:

Sol·licitar en la oficina SERVEF el taller d’ocupació que t’interesse, amb els codis corresponents:

 1. Activitats auxiliars d’agricultura-Fructicultura (AGAX0208)
 2. Atenció socio sanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208).


També els pots demanar online, amb el teu autoservef, en www.servef.es, en l’apartat AUTOSERVEF , demanda de empleo, autoentrevista, servicios, solicitar servicios, tipo Servicios, formación ocupacional, elegir taller pel nom, solicitar i guardar o demanar un altre taller.

Per més seguretat demaneu-ho també a l’apartat RESUMEN Y COMUNICACIÓN.

Consulteu les bases generals per als alumnes ací


oFERTA D'OCUPACIÓ - TREBALLADOR/-A SOCIAL 70%

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Grau superior en treball social
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: Coneixements i experiència en salut mental i/o atenció a persones amb dificultats o col·lectius en risc d'exclusió social Coneixements sobre Acompanyament Terapèutic Coneixements sobre filosofia de rehabilitació i treball comunitari Coneixements en recursos de la Xarxa Pública d'atenció a persones amb problemes de salut mental.
 • Característiques: Iniciativa i autonomia. Fiabilitat tècnica i personal. Treball en equip. Responsabilitat. Comunicació. Escolta. Professionalitat. Automotivació. Regulació emocional.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Treballador social per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Establir el nexe entre l'usuari i la comunitat. Recolzar, informar i intervenir amb l'usuari i la família per a facilitar el seu accés a prestacions, serveis o recursos comunitaris que milloren el seu desenvolupament personal i social, així com conèixer els recursos disponibles en la comunitat i l'entorn, promoure'ls i mobilitzar-los perquè els usuaris puguen formar part activa d'ells.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada parcial (24,5 hores a la setmana)
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Entre12.000 i 18.000 € brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 1
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org

OFERTA D'OCUPACIÓ - TERAPEUTA OCUPACIONAL 70%

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Grau en TERAPIA oCUPACIONAL
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: Coneixements i experiència en salut mental. Coneixements en Model d'Ocupació Humana. Coneixements de la Xarxa Pública de Salut Mental. Coneixements sobre filosofia de Rehabilitació Psicosocial. Coneixements d'instruments estandarditzats d'Avaluació. Permís de conduir i disponibilitat per a conduir cotxe d'empresa. Carnet de Manipulador d'Aliments/ a rebre en l'empresa
 • Característiques: Professionalitat, domini tècnic, escolta, claredat, regulació emocional, interès per aprendre, proactivitat, autonomia, treball en equip i planificació.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Terapeuta Ocupacional per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Millorar el nivell de funcionalitat de l'usuari en la seua vida diària, així com detectar interessos, motivacions, necessitats i potencialitats que li permeten ocupar diferents rols ocupacionals mantenint cert equilibri en els mateixos per a aconseguir una major integració familiar, laboral i comunitària. Per a açò el terapeuta ocupacional ha d'aportar les ajudes, suports i entrenaments necessaris per a millorar l'autonomia de l'usuari així com intervenir amb les famílies perquè participen activament en aquest procés de recuperació.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada parcial (24,5 hores a la setmana)
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Entre12.000 i 18.000 € brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 1
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org

OFERTA D'OCUPACIÓ - PSICÒLEG/-OGA 70%

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Grau en Psicologia
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: Coneixements i experiència en salut mental. Coneixements sobre filosofia de rehabilitació psicosocial. Coneixements i experiència en treball amb famílies. Coneixements i experiència en treball amb grups. Coneixements en recursos de la Xarxa Pública d'atenció a persones amb T.M.G. Permís de conduir i disponibilitat per a conduir cotxe d'empresa. Carnet de Manipulador d'Aliments/ a rebre en l'empresa
 • Característiques: Professionalitat, domini tècnic, escolta, claredat, regulació emocional, interès per aprendre, proactivitat, autonomia, treball en equip i planificació.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Psicòleg per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Augmentar els recursos psíquics de l'usuari i possibilitar el seu procés de recuperació i desenvolupament personal per a millorar el seu funcionament diari (social, laboral, familiar), la seua participació social i el seu nivell de benestar percebut. Millorar el coneixement i el maneig que ell i la seua família tenen de la malaltia i afavorir en l'usuari la creació d'un projecte vital i la presa de decisions. Analitzar la funcionalitat dels símptomes i valorar l'impacte que aquests tenen en la seua vida social, laboral o familiar, així com construir hipòtesi que ajuden a l'equip a integrar les diferents àrees i donar un sentit global a la intervenció tant de l'usuari com de la família, tot açò coneixent i respectant els seus ritmes.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada parcial (24,5 hores a la setmana)
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Entre12.000 i 18.000 € brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 1
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org

OFERTA D'OCUPACIÓ - EDUCADOR/-A

ENTITAT: Fundació Manantial
Adreça: Calle Poeta Esteban Villegas 12
Localitat: Madrid C.P.: 28014
Telèfon: 91 203 16 92
Fax: +34 91 434 52 56
Correu Electrònic: asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org
Persona de Contacte: Ana San Bruno Casuso

PERFIL DE CANDIDATS
 • Mínim requerit: Formació Professional de Grau Superior relacionat amb el camp social (Tècnic en Integració Social). Valorable altres estudis relacionats amb el camp social: Grau en Educació Social, Psicopedagogia...
 • Almenys dos anys d'experiència
 • Imprescindible nivell avançat de l'idioma valencià i permís de conduir
 • Mèrits a valorar: 
 • Coneixements i experiència en salut mental i/o atenció a persones amb dificultats o col·lectius en risc d'exclusió social. Coneixements sobre Acompanyament Terapèutic. Coneixements sobre filosofia de rehabilitació i treball comunitari. Coneixements en recursos de la Xarxa Pública d'atenció a persones amb problemes de salut mental. Permís de conduir i disponibilitat per a conduir cotxe d'empresa. Carnet de Manipulador d'Aliments
 • Informàtica: Processador de textos, full de càlcul, nivell intermedi. Internet/correu electrònic, nivell avançat.
 • Característiques: Iniciativa y autonomía. Fiabilidad técnica y personal. Trabajo en equipo. Responsabilidad. Comunicación. Escucha. Profesionalidad. Automotivación. Regulación emocional.

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC
 • Sector: Atenció Social en Salut Mental
 • Funcions:  Educador/-a per a dispositius de rehabilitació psicosocial amb persones amb problemes de salut mental. Possibilitar la socialització i el desenvolupament personal dels usuaris millorant el seu nivell d'autonomia i de satisfacció percebuda així com afavorir la vinculació a recursos, centres, serveis o xarxes socials amb l'objectiu d'afavorir la seua integració social. L'educador ha d'oferir a l'usuari possibilitats d'interacció social i participació en la comunitat mitjançant el coneixement i ús de recursos sociocomunitarios d'oci i temps lliure. D'altra banda ha de recolzar i acompanyar a l'usuari mostrant especial sensibilitat a les seues necessitats i interessos.
 • Horari/Jornada Laboral: Jornada completa (torns matí, vesprada i cap de setmana)
 • Localitat: Vila-real
 • Retribució: Entre12.000 i 18.000 € brut/anual
 • Tipus de contracte: Indefinit
 • Nº de llocs demandats: 4
 • Incorporació a partir de: Desembre

FORMA DE CONTACTE
Enviar currículum a asanbrunocasuso@fundacionmanantial.org